Gepubliceerd op vrijdag, 5 januari 2024

Laatste inzaai wintergranen

Half oktober hebben we de eerste wintergranen gezaaid. Toen we halverwege waren begon het te regenen. Sindsdien is er geen gunstig moment meer geweest om in te zaaien. Gelukkig was het half december enkele dagen wat droger op de Zeeuwse klei. Op 15 en 16 december hebben we dan toch nog handmatig kleine veldjes in kunnen zaaien met verschillende graansoorten op het proefveld van Grenspark Groot Saeftinghe bij Terhole. Erg blij waren we met de 10 kilo Eenkoorn die we kregen van Louis Dolmans van Stichting Doornik natuurakkers.

Laatste inzaai van wintertarwe

Handmatig inzaaien.

Zelf waren we dit gewas kwijtgespeeld. Gelukkig is er een netwerkje van de telers van oude granen. Door spreiding over verschillende regio’s kunnen risico’s beperkt worden. Als de oogst mislukt op de ene locatie kan er weer zaad verkregen worden van een ander project.  Zo kunnen wij ook weer meehelpen de eenkoorn in stand te houden. Net zoals dit in het verleden gebeurde, door uitwisseling tussen boeren onderling.