Over ons

We zijn een enthousiast team bestaande uit mensen met expertise in duurzame landbouw, cultuurhistorie en natuur.

Missie

De stichting heeft als doel historische en alternatieve gewassen te telen en in stand te houden. Door regelmatig excursies te geven en door van de gewassen mooie producten te laten maken worden deze gewassen beleefbaar. De gewassen worden extensief geteeld met aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit.

Aanpak

Zo worden er kruidenrijke akkerranden, inheemse bloemenmengsel, hagen en keverbanken gebruikt om insecten van een leefgebied te voorzien. Deze insecten helpen mee om plaaginsecten te bestrijden. Deze biotopen vormen ook een leefgebied voor akkervogels als veldleeuwerik en patrijs.
Enthousiast team, dorsen Koegors

Samenwerking

Door samen te werken met andere partijen die actief zijn in het landelijk gebied bereiken we meer. Landbouwers, bedrijven, overheden, natuurorganisaties, onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen en burgers.

Behoud

We zijn constant op zoek naar afzetmogelijkheden. Zo proberen we het belang van het behoud van de historische gewassen te onderstrepen en dragen we ons steentje bij aan behoud van (genetische) biodiversiteit en het (levend) historisch erfgoed.
Gids excursie Terhole

Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws bestaan uit enthousiaste en hardwerkende vrijwilligers die zich vol overgave inzetten voor behoud van oude granen en gewassen.

Enthousiast geworden?

Wil je aansluiten bij de stichting of ben je geïnteresseerd om met ons samen te werken? Wij horen graag van jou.