Locaties & Bouwplannen

De Groene Koegors

Eén van de locaties waar historische gewassen geteeld worden zijn de akkers van De Groene Koegors. Dit is mogelijk dankzij samenwerking met verschillende partijen én de natuur. 

Grenspark Groot Saeftinghe

De tweede locatie waar de Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws actief is, is in het Grenspark Groot Saeftinghe: het gebied Terhole-Paal. 

Akkerreservaat De Schommeling

Het Akkerreservaat De Schommeling is de derde locatie waarop wij actief zijn en historische granen en oude gewassen geteeld kunnen worden. Dit is mogelijk dankzij samenwerking met de natuur én verschillende partijen.

Overzichtskaart waar historische gewassen geteeld worden

Overzichtskaart met namen

Historische gewassen en oude granen in Zeeuws-Vlaanderen

Werkzaamheden gedurende een jaar

Wij starten onze werkzaamheden in het najaar met:

  • Gereedmaken van de grond
  • Zaaibed aanleggen
  • Bewerken
  • Oogsten
  • Na de oogst…
Terhole... grond klaarmaken in najaar

Gereedmaken van de grond

Afhankelijk van de bodemcondities wordt een grondbewerking uitgevoerd. In het akkerreservaat de Schommeling gebruiken we ruwe stalmest van de schaapskudde, bokashii en klavers om de groeiomstandigheden te verbeteren. In de Groene Koegors en Grenspark Groot Saeftinghe gebruiken we groenbemesters en een beperkte hoeveelheid meststoffen.

 

We proberen ieder gewas jaarlijks op twee locaties uit te zaaien. Dit gebeurd op veldjes van 0,1 ha. Van enkele rassen zaaien we een grotere hoeveelheid.

Zaaibed aanleggen

Na het gereedmaken van de bodem wordt een zaaibed aangelegd. Bij de inzaai in het voorjaar wordt soms een vals zaaibed aangelegd. Dit omdat er in deze periode meer ongewenst kruiden kiemen. Deze worden met een vals zaaibed gereduceerd.

In de periode van februari tot mei worden de zomergewassen ingezaaid.
De wintergewassen worden in oktober of november ingezaaid. Na het kiemen volgt er een periode van winterrust.
Terhole in het voorjaar

Bewerkingen

Afhankelijk van de onkruiddruk worden er verschillende bewerkingen uitgevoerd. Dit kan bestaan uit schoffelen (met vrijwilligers) en handmatig verwijderen van ongewenste kruiden.

Maximaal één bespuiting tegen plaag-onkruiden als dit noodzakelijk is. Gedurende het groeiseizoen monitoren we de gezondheid van de gewassen. Omdat er extensief ingezaaid wordt staan de gewassen ruimer uit elkaar. De kans op ziektes is hierdoor veel kleiner.

Oogsten

In juli wordt het tijd om te oogsten. Vrijwilligers helpen mee om ongewenste kruiden en ongewenste andere gewassen er handmatig van tussen te halen. Vervolgens gaan we oogsten. Een kleine hoeveelheid oogsten we met de mini-combine. Hiermee kunnen we zeer zuiver oogsten en houden we de verschillende gewassen goed gescheiden. De grotere hoeveelheden doen we met een reguliere combine.

Na de oogst...

Met behulp van een mechanische zeef, zeven we er onkruidzaden en zaden van andere gewassen zoveel mogelijk uit. We slaan enkele honderden kilo’s op om weer opnieuw in te zaaien. De overige zaden stellen we beschikbaar voor experimenten, elders opnieuw in te zaaien of wordt gebruikt om mooie producten van te maken.

Excursies op onze locaties

Wij geven regelmatig excursies waarin we je graag vertellen over hoe historische gewassen en oude granen geteeld en bewerkt worden. Hiermee én door van de gewassen mooie producten te laten maken, worden de gewassen beleefbaar.

De icoontjes met hun toelichting illustreren waar we voor staan. Onze focus ligt op het behouden van historische gewassen en bijdragen aan behoud van (genetische) biodiversiteit en (levend) erfgoed. 

Telen en in stand houden van historische en alternatieve gewassen

Insecten van leefgebied voorzien en inzetten om plaaginsecten te bestrijden

Biotopen creëren die leefgebied vormen voor akkervogels (bijv. leeuwerikken en patrijzen.)

Behoud van (genetische) biodiversiteit en het (levend) historisch erfgoed.

Ook meedoen?

Heb jij hart voor natuur en landschapswaarden en wil jij ons helpen bij de instandhouding hiervan? Wacht dan niet langer en neem dan vandaag nog contact met ons op.