Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in de Stichting Historische Granen Natuur(lijk) Zeeuws en we voelen ons daarom ook verantwoordelijk om jouw privacy te waarborgen.

 

Omdat wij volledig transparant willen zijn, publiceren wij hier onze privacyverklaring. Je leest welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van de Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws. Bedenk en wees ervan bewust dat de Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere websites en bronnen. Bezoek aan deze website impliceert acceptatie van de privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt onder meer in dat persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

Gegevens

Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws
Axelsestraat 122
4543 RN Zaamslag 

RSIN-nr. 862650033

 

Website

Met website wordt bedoeld https://historischegewassen.nl/

 

Server

De server voor lokale opslag bevindt zicht binnen de EU.

 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Hoewel met grote zorgvuldigheid geselecteerd, draagt de Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop derden omgaan met persoonsgegevens. Let bij gebruik van die websites ook altijd op de bijbehorende privacyverklaring.

 

Gebruik van diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze activiteiten vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van Stichting HIstorische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws of op de server van een derde partij. Wij zullen deze gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Dit betekent dat de informatie òf direct over iemand gaat, òf dat de informatie naar die persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijk persoon moet gaan, betekent dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

 

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer je:
 • Via de website vraagt om informatie;
 • Een overeenkomst aangaat met Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws via de website of via een ander kanaal;
 • Contact opneemt met Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws;
 • Vrijwillig persoonsgegevens verstrekt.
Overzicht persoonsgegevens met het doel waarvoor wij deze verwerken:

Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws verwerkt de persoonsgegevens die je ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst om je:

 • Informatie te kunnen verstrekken over je vraag;
 • Een factuur te kunnen sturen.
Aard van de persoonsgegevens

Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws verwerkt onderstaande persoonsgegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum (indien van toepassing).

Jongeren

Wanneer een jongere (jonger dan 16 jaar) persoonsgegevens via deze site achterlaat, kunnen wij niet altijd controleren of hij/zij 16 jaar of ouder is. Heb je een vermoeden dat je zoon of dochter persoonsgegevens heeft gemeld via deze website, neem dan contact op met Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws via info@historischegewassen.nl. Wij zullen zo snel als mogelijk controleren of de persoonsgegevens opgenomen zijn en de eventueel noodzakelijke stappen ondernemen om die gegevens definitief te verwijderen.

 

Communicatie

Wanneer je een e-mail of ander bericht stuurt naar Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden. De bewaartermijn is echter nooit langer dan noodzakelijk om de dienst of overeenkomst uit te kunnen voeren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van https://historischegewassen.nl of de server van een derde partij. Wij zullen nooit jouw gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens is maximaal 2 jaar, maar Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws bewaart niet langer dan strikt noodzakelijk is, tenzij wettelijke regelingen anders voorschrijven. Zo is Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws verplicht om op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (art. 52) de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren.

 

Cookies

Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het websitebezoek, zodat onze diensten hierop afgestemd kunnen worden. 

Deze website maakt gebruik van cookies (dit zijn tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst). Hiermee kunnen wij analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde server van Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws of de server van een derde partij. Lees hier meer over in onze cookieverklaring.

 

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij vooraf jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

 

Derden

De informatie die je ons verstrekt wordt niet met derden gedeeld. Ook delen wij jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij dat noodzakelijk is voor de overeenkomst die wij aangaan of wanneer wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die in opdracht van ons jouw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst waarin wij afspraken maken over de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

ReCAPTCHA

Het contactformulier dat je vindt op de  pagina Contactgegevens hebben wij met reCAPTCHA, een service van Google, beveiligd tegen bots.

Bij het invullen van het contactformulier wordt door Google een risicoscore opgemaakt om met de uitkomst daarvan te bepalen of de pagina bezocht wordt door een natuurlijk persoon of een machine (bot). Hiervoor wordt van de gebruiker o.m. de volgende persoonlijke, browser- en gebruikersinformatie verzameld die wordt opgeslagen op Amerikaanse servers van Google:

 • Alle cookies die Google in de afgelopen 6 maanden heeft geplaatst;
 • Het klikgedrag op het scherm (of tikgedrag in geval van touchscreen);
 • Het scrolgedrag;
 • Systeemdatum en -tijd;
 • Een gedeelte van het IP-adres binnen de EU;
 • Is er ingelogd in eigen Google-account;
 • Ingestelde taal van de browser ;
 • Invoegtoepassing die in de browser zijn geïnstalleerd;
 • Snelheid waarmee een formulier wordt ingevuld.

Een natuurlijk persoon hoeft bij reCAPTCHA alleen op een vinkje te klikken om te bevestigen dat het echt om een mens gaat. Bij twijfel wordt gevraagd een plaatjespuzzel op te oplossen.

Het (gedeeltelijke) IP-adres wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van gegevens is het privacybeleid van Google van toepassing. Door het contactformulier te verzenden ga je ermee akkoord dat Google gegevens van je verwerkt zoals hierboven staat beschreven.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Volgens de AVG heb je hebt recht op toegang tot en wijziging en/of correctie van jouw persoonsgegevens (art. 13 e.v. ). Neem hiervoor contact op met Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws. Wij zullen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie kan je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht oefen je uit op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

 

Veiligheid

Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws stelt alles in het werk om jouw gegevens zo goed als mogelijk te beschermen en neemt maatregelen om misbruik en verlies van alsmede ongeoorloofde toegang tot jouw gegevens te voorkomen. Heb je desondanks toch het gevoel dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er (mogelijk) sprake is van misbruik, neem dan contact op met Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws.

 

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan deze privacyverklaring voldoen. Heb je hierover vragen neem dan contact met ons op:

Stichting Historische Gewassen Natuur(lijk) Zeeuws
Axelsestraat 122
4543 RN Zaamslag
info@historischegewassen.nl